Kokemuksia

Stella Kotipalvelut Oy

 

Turvallisuuden tunnetta asiakkaille

EMFIT QS+CARE:n avulla

 

Voisitko esitellä itsesi ja yrityksenne?

Olen Aki Kuivalainen, liiketoimintajohtaja, Stella Kotipalvelut Oy. Vastuullani on tietämyksellä (data) ohjattujen terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen Stellassa.

 

Stella Kotipalvelut Oy on suomalainen kotiin tuotettuja palveluita suomalaisiin koteihin toimittava yritys. Tehtävämme on tuottaa laadukkaita ratkaisuja ja palveluita, jotta ihmiset voivat elää parempaa arkea ja onnellisempaa elämää turvallisesti omissa kodeissaan. Toimimme valtakunnallisesti tällä hetkellä viideltä paikkakunnalta operoiden. Vuonna 2017 teimme yli 180 000 käyntiä suomalaisissa kodeissa, joten olemme suomalaisen arjen ja onnellisen elämän asiantuntijoita.

 

Mitkä ovat palvelujanne ja keitä asiakkaanne ovat?

Palveluvalikoimamme kattaa kotiin tuottetavat terveydenhuollon, hoivan, kotisiivouksen, lastenhoidon, turvapuhelin ja -auttamistoiminta sekä tietämyksellä ohjatut kotihoidon palvelut. Asiakkaamme ovat suomalaisia perheitä, koteja, kuntia ja kuntayhtymiä.

 

Mitkä ovat mielestäsi vanhustenhoidon suurimmat haasteet nykypäivänä?

Vanhustenhoidon haasteena on mielestäni organisaatiokeskeisyys asiakaslähtöisyyden sijaan. Tyypillisesti pohditaan, miten olemassa olevia resursseja optimoimalla voidaan vastata tasalaatuisesti asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaat kun ovat yksilöitä ei tasalaatuisuudesta mielestäni voida puhua. 

 

Toinen haaste on kiireen tuntu asiakas kohtaamisissa. Tämä on seurausta organisaatiokeskeisestä ajattelusta, joka olettaa kaikkien asiakkaiden kaipaavan samanlaisia palveluita ja kaikkien työntekijöiden voivan toimittaa näitä palveluja asiakkaalle samanlaisina. 

 

Kolmas haaste on asiakkaiden kokema turvallisuuden tunne tai oikeastaan sen puute. Kun asiakkaalle luodaan olosuhteet, jossa hän kokee olonsa turvalliseksi, hän aktivoituu toimimaan omassa tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä. Jotkut jopa käymään lähikaupassa tai postilaatikollaan kun tietävät, että apu on saatavilla sekä reaktiivisesti että passiivisen datan käsittelyyn perustuvan analytiikan sekä seurannan keinoin. Ja luonnollisesti kun näin tapahtuu, asiakkaan tarve palveluille vähenee, palveluita tuottavan henkilöstön kiire vähenee ja kohtaamiset ovat entistä laadukkaampia. Tästä meillä on kokemukseen perustuvia havaintoja jo laajasti.

 

Onko EMFIT QS+CARE auttanut teitä näissä haasteissa ja jos on niin kuinka? 

Emfit QS on merkittävässä roolissa tuottamassa meille informaatiota (data) asiakkaan voinnista ja vuorokausirytmistä. Toki levon määrä, univaiheet ja -aktiivisuus on tärkeää tieto mutta korostuu ehkä enemmän esim. kuntoilija/urheilija käyttäjäryhmässä. Emfit QS on tutkitusti luotettava datalähde (sensori) tuottamaan informaatiota (data) asiakkaan hyvinvoinnista. Uniseurannan avulla olemme päässeet todentamaan luotettavasti poikkeamia vanhusten vuorokausirytmissä, ja vaikuttamaan näiden kääntämisessä suotuisaan suuntaan, jotta asiakkaan vointi on parantunut.

 

Hienoin yksittäinen osoitus EMFIT QS:n tuottaman datan roolista palvelussamme on tiedon hyödyntäminen asiakkaan hoidon muutokseen ilman, että asiakkaan tuli viettää osastolla tutkimusjaksoa ja matkustaa satoja kilometrejä tutkittavaksi. Tässä puhutaan merkittävästä inhimillisen hyvinvoinnin lisäämisestä.

 

Onko työntekijöittenne/hoitajien tehokkuus parantunut ja jos on niin kuinka arvioisit sen merkittävyyttä? Onko esimerkiksi syntynyt mittavia säästöjä kuluissa? 

Kotihoidon henkilöstön tehokkuus on kehittynyt paitsi laadukkaampien kohtaamisten myös toiminnallisen tehokkuuden mittarilla. Varovasti arvioiden noin 20%. Tähän on päästy yhdistämällä dataa eri datalähteistä IoT-alustaan, jossa selkeä käyttöliittymä tukien hoitajien orientaatiota aina kuhunkin asiakaskohtaamiseen. Sen sijaan, että hoitaja ottaa mobiilikäyttöliittymänäkymän potilastietojärjestelmän kertomusalustaan hän voi nopealla vilkaisulla hahmottaa asiakkaan tilanteen kehittämästämme käyttöliittymästä.

 

Onko henkilökuntanne tai asiakkaanne olleet tyytyväisiä Emfitin teknologiaan ja palvelun laatuun?

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Emfitn tuottaman dataan tarkkuuteen ja luotettavuuteen. Laitteiden osalta laatupoikkeamia ei ole juurikaan ollut, joka on todistus Emfit:n kehittyneistä tuotantoprosesseista.

 

Mitkä mielestäsi ovat Emfit QS+CARE:n merkittäviä vahvuuksia? Entä heikkoudet/puutteet?

Merkittävin vahvuus on datan luotettavuus ja tarkkuus. Stellan asiantuntijat tulkitsevat ja havainnoivat datasta poikkeavuudet asiakaskohtaisesti. Ammattilainen tarvitaan tekemään tulkintaa ja päätöksiä asiakkaan hoidosta/palveluista. Pienikin muutoshavainto on arvokas. Kun kohtaamis- ja havainnointiaika kotihoidossa on THL:n tekemän tutkimuksen mukaan keskimäärin 40min vuorokaudessa, pääsemme datalähteitä hyödyntämällä 24h väsymättömään havainnointiin. Tästä Emfit tuottaa meille noin 50% havainnointiajasta.

 

Aki Kuivalainen

liiketoimintajohtaja

Stella Kotipalvelut Oy

Esa Soppi

 

“Emfitin ansiosta tiedän aina, miten äitini voi – myös silloin, kun hän ei vastaa puhelimeen. Emfit QS+CARE on säästänyt minut useilta turhilta matkoilta, kun olen halunnut varmistaa äitini hyvinvoinnin – ottaen huomioon, että hän asuu 250 kilometrin matkan päässä!”

Esa Soppi

sisätautien erikoislääkäri

Emfi, Emfit, EMFIT QS, QS Quantified, QS+CLINICAL, QS+CARE, QS+ACTIVE, QS+RESEARCH, QS SERVICE, Sensing What Matters, QS Quantified logo, and Emfit logo are registered trademarks or trademarks of Emfit Ltd in EU, USA, China and other countries.  © Emfit Ltd 2004-2020. All rights reserved. Patents granted and pending for. All specifications are subject to change without prior notice.